Onno Blom

Onno Blom is oprichter van ons kantoor. Met meer dan 30 jaar ervaring in het pensioenrecht in diverse functies en hoedanigheden bedenkt hij nog steeds elke dag iets nieuws. Zijn oriëntatie is breed en niet dogmatisch. Zijn praktijk draait om grote en complexe zaken, die soms zelfs een compleet projectmanagement vergen. Financiële belangen in het pensioenrecht zijn groot en de rechtsverhoudingen ingewikkeld. In die wereld baant Onno de weg voor zijn cliënten.

Werkzaamheden

2010

Benoeming tot Raadsheer-plaatsvervanger, Gerechtshof 's-Gravenhage.

 

2000 – heden

In het pensioenrecht gespecialiseerde, zelfstandige advocatenpraktijk; vanaf 2011 samen met compagnon Tim Zuiderman. Tevens praktijk in arbeidsrecht in brede zin (ontslag, wijzigen arbeidsvoorwaarden, overgang van onderneming, medezeggenschap, arbeids- en maatschapsgeschillen medisch specialisten) en verzekeringsrecht. Als advocaat en arbiter betrokken bij arbitrages.

 

1995 – 1999

Advocaat bij Stibbe Simont Monahan Duhot (het huidige Stibbe) te Amsterdam.

Inzet als specialist in het pensioenrecht binnen de unit arbeidsrecht. Opbouw arbeidsrechtelijke praktijk en inzet binnen sectie ondernemingsrecht (o.m. pensioenaspecten fusies en overnames, due diligence, SPA pensioenparagraaf).

 

1989 – 1994

Senior Consultant bij Pensioenadviesbureau Brueren & Van Dijk te Utrecht.

Adviserende, commerciële en juridische verantwoordelijkheden.

Opbouw netwerk binnen advocatuur.

 

1984 – 1989

Juridisch medewerker bij Delta Lloyd Pensioenen in Amsterdam (onderdeel van Delta Lloyd Verzekeringsgroep NV).

 

In 1987 benoemd tot Hoofd Stafgroep Juridische Zaken van dit bedrijfsonderdeel.

Verantwoordelijk voor juridische infrastructuur van circa 2000 collectieve pensioenregelingen. Daarnaast adviserende en leidinggevende taak en enige tijd bestuurslid van Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd.

Nevenwerkzaamheden en -activiteiten

2017

Docent pensioenrecht Studiecentrum Rechtspleging (opleidingsinstituut van de Rechterlijke Organisatie)

 

2016

Onno Blom staat vermeld als Ranked Lawyer in Chambers Europe 2016.

 

2016 – heden

Onno Blom is benoemd tot Onafhankelijk voorzitter van de Geschillencommissie van de Stichting Pensioenfonds KPN.

 

2015 – heden

Onafhankelijk voorzitter van de Commissie van Beroep van de Stichting Pensioenfonds PepsiCo

 

2013 – heden

Lid van de Adviescommissie Pensioenrecht Nederlandse Orde van Advocaten.

 

2011 – heden

Onafhankelijk voorzitter van de Geschillencommissie van de Stichting Chevron Pensioenfonds.

 

2010 – heden

Lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

 

2007 – 2014

Onafhankelijk voorzitter van de Adviescommissie bezwaarschriften vrijstellingsbesluiten van de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Detailhandel.

 

2007 – heden

Onafhankelijk voorzitter van de Geschillencommissie van de Stichting Pensioenfonds PostNL (voorheen TNT).

 

2002 – heden

Docent pensioenrecht Grotius Academie (in de opleidingen Arbeidsrecht en Fusies & Overnames).

 

2000 – heden

Lid Vereniging voor Arbeidsrecht.

 

1996 – 2010

Bestuurslid, vanaf 2005 Voorzitter van de Stichting Pensioenfonds Nederlandse Orde van Advocaten (liquidatie in 2010).

 

1995 – heden

Lid van IPEBLA, International Pensions and Employee Benefits Lawyers Association.

Spreker op de IPEBLA Conference, Athene, mei 2009, over “Paradigms in Plan Design”, waarvan verslag in International Pension Lawyer, november 2009.

In mei 2011 spreker op de IPEBLA Conference in Berlijn over “Equality Issues in Benefit Schemes”.

In mei 2013 deelnemer aan de IPEBLA Conference in Rome.

Lid Conference Committee en spreker over “Trends in pension litigation”, IPEBLA Conference 2015 in Brussel.

 

1995 – heden

Lid Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o.

 

1992 – 2007

Docent pensioenrecht bij OSR Juridische Opleidingen.

 

1990 – heden

Deelnemer van de Kring van Pensioenspecialisten (KPS).

Publicaties & lezingen

9 april 2014

Voordracht en discussie “Is individuele pensioenplicht onze toekomst?”, voor de leden van Netherlands Investment Managers Forum (NIMF).

 

6 september 2013

Voordracht en discussie “Overgangsrecht in Wet VBP en initiatiefwet KBB” voor CSO.

 

“Pensioenschade bij ontslag”, in “Hoofdstukken pensioenrecht”,  door Mr. T.J. Zuiderman, Maklu, 2012.

Bijdrage aan “Verzorgen of verzilveren”, liber amicorum voor Prof. dr. P.M.C. de Lange, over “Verplicht verzorgen?”, SDU 2002.

 

Bijdrage aan “Leidt pensioenrecht tot pensioenplicht?”, congresrede en publicatie Vereniging voor Pensioenrecht, 2000, over “Juridische argumenten tegen invoering van de pensioenplicht”.

 

Auteur (samen met mr. E.M.F. Schols-van Oppen) De Bussy/Kluwer Pensioen Almanak, 5 edities van 1995 - 2000.

Bijdrage aan Advocatendossier nr. 13 “Geld! Financiële aspecten van de advocatenpraktijk”, over

 

“Pensioenvoorzieningen in de advocatuur”, NOvA, 1999.

 

Bijdrage aan Teleac cursus “Een goed pensioen”, 1996/1997.

 

Bijdrage aan losbladig VUGA Praktijkboek Scheidingsrecht, 1996 – 1999, over “Pensioenrechten bij scheiding”.

 

Jaren ’80, ’90

Publicaties en bijdragen in diverse vaktijdschriften zoals Tendensen (uitgave Delta Lloyd), Tijdschrift voor Administrateurs en Controllers, Nederlands Juristenblad  en ArbeidsRecht (o.m. over Pensioenschade bij Ontslag).

Publiceert beperkt vanwege interferentie met rechtspraktijk.

Opleiding

1995

Beroepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten.

 

1977 – 1983

Studie Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit te Utrecht.

Afstudeerrichting Privaatrecht.

 

1977

Eindexamen Gymnasium-A aan het Montessorilyceum in Zeist.

Contact

0031 (0)30 262 80 52 |  secretariaat@ofblomadvocaten.nl